جمعه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 12:48 ب.ظ

من فقط عاشق اینم ...  

 

                  حرف قلبتو بدونم...  

 

                                الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمیتونم...

 

       

 

من فقط عاشق اینم ...

 

              یکی از همه روزایی ۲..۳ روز پیدام نشه ببینم تو چه حالی داری... 

 

                         

  

 من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم... 

                                    اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم... 

 

  

من فقط عاشق اینم... 

 

              روزایی که با تو تنهام کارو بارو زندگیمو بزارم برای فردا... 

 

 

من فقط عاشق اینم... 

 

             وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تورو ببافم... 

 

 

عاشق اون لحظه ام که  پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم... 

 

 

من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم... 

 

                                    اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم... 

  

 

من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم... 

 

                                    اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم...