چهارشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 12:37 ق.ظ

و اینک جاده را از مبدا دلبستگی به مقصد دلدادگی آغاز کردی..  

زندگی طعمی متفارت دارد!  

حس میکنی؟

حتی آسمان نیز به پاس عشقمان ، هوا را غبار روبی میکند..  

همه ی کائنات دست در دست هم ،می خواهند با تمام وجود طعم عشق را به درون فرو بریم

تپش قلبم ثانیه شمار  ِ مضاعفی است برای سرعت بخشیدن به گذر این لحظه ها...

استرس ‌؛

تشویش ؛ 

انتظار؛

اشک ؛ 

هیجان؛

امید ؛

و عشق.. 

مفهوم تضاد این زمان است!! 

چشمان خمارم فرش قرمزی است برای حضور سبز تو... 

قدمهای پرمنتت را بر پیکر پر تمنای من بگذار تا از گرمای وجودت ، موجود یابم!  

تو... فرمانروای وجودم!   

و من...بی قرار  ِ دستان ِ آرامش بخشت هستم...

دوست داشتن کم است 

عشق کم است  

جنون کم است

واژه ها کم هستند 

به فراتر می اندیشم... 

به ماوراء دنیا..  

به نارنجی های بی کران..

آنجا که همه چیز بی انتهاست.. 

آنجا که همه چیز همچون دل پاک و شفاف تو  بی پایان است و واقعی! 

بی صبرانه تو را طلب میکنم ای عزیزترین عزیز  ِ دل!