چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 11:30 ب.ظ

صدای خنده های صبحت از توی گوشم بیرون نمیره... 

فقط امیدوارم فردا خلاص بشی.. 

دیگه طاقت ندارم که یه بار دیگه اومدنت عقب بیفته... 

ولی فقط  امـ یــ د و ا ر م