یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387 ساعت 12:42 ق.ظ

سلاممم نگار جون خودم... 

 

خوفی گلم؟ بهتر شده حالت؟؟ 

 

اینو میخونی میگی ارههه اونم چه بهتر شدنی..گل بود به سبزه نیز اراسته شده..میدونم همه اینارو.. 

 

ایشالا که سلامتی کامل بهت رو بیاره به زودیییی... 

 

یه کتک مفصلم ازت طلبکارم انگاری...دیروز غیبت داشتم.. 

 

فردا هم که امتحان داریو امروز دیگه خودتو کشتی میدونم... 

 

هی من میگم بهت دختر اینقدر حرص نخور واسه این درس و امتحانات خودتو از بین میبری گوش نمیدی که...اونوخ منم باید هی حرص بوخورم که تو خودتو اذیت میکنی... 

 

ولی خدایی خیلی دعات میکنما سر همه نمازام..همه جور دعایی از نوع خوب و خیرش..هرچند دعاهای من... 

 

الان که وقت امتحاناتته خیلی خیلی دعات میکنم تو هم با ارامش درساتو بخون حرصشم نخور بهت قول میدم نتیجش بهتر بشه... 

  

 

راستی هی گفتی بوست نکنما..گفتم میخواااااااااااااام..امروز بعد ۷..۸..۱۰ عطسه پشت سر هم و شروع ابریش مماخ فچ کنم سرما خوردم یه کم همچین بفهمی نفهمی.. 

 

دیگه اینکه only for joftemoon ... 

 

خب دیگه 20 دقیقه دیگه باید بخوابیما..خودت قول دادی... 

 

ایشالا که امتحانتو خوب میدی فردا عزیزم..نگذانش نباش اینقد..دعات میکنم خیلی خیلی... 

 

مواظب خودت باش عسلی جونم...دوست دارم 666666666666666666666666666666 هوارتا......